Nuttige nummers:

Europees noodnummer: 112

brandweer (dringend): 100 of 112

ziekenwagen (dringend): 100 of 112

politie (dringend): 101

antigifcentrum: 070 245 245

brandwondencentrum: 02 268 62 00

gasgeur / gaslek (eandis): 0800 65 065

gasgeur / gaslek (infrax): 0800 60 888

brandweer Zelzate: 09 342 20 34 of 09 342 20 38

brandweer Zelzate (officier van wacht): 

politiezone Puyenbroeck: 09 355 74 40

kinder- en jongerentelefoon: 102

rode kruis: 105

tele-onthaal: 106

childfocus: 116000

cardstop: 070 344 344

zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

de druglijn: 078 15 10 20

dokter van wacht: 09 342 87 87

apotheek van wacht: 0900 10 500

tandarts van wacht: 0903 39 969