Hervorming jeugdbrandweer

06-01-2018 16:42

Na de hervorming van de brandweer was het tevens nodig om de jeugdbrandweer te gaan hervormen, concreet wil dit zeggen dat er een kadettenschool zal opgericht worden. Hierdoor gaan jongeren de kans krijgen om via deze weg hun diploma te behalen van brandweerman/vrouw. 
Jeugdbrandweer Zelzate heeft hier een prominente rol gespeeld in deze hervorming en zal ook actief deelnemen aan deze kadettenschool.

Meer info over deze hervorming zal later volgen, momenteel is men nog bezig om dit allemaal te organiseren zodat we nog dit jaar kunnen starten met deze opleiding.
We mogen alvast onze Lt. Engels heel dankbaar zijn voor werk, dankzij zijn inspanningen staan we zover.